Alles over de WIA aanvullende verzekering

Arbeidsongeschiktheid kan grote gevolgen hebben voor het inkomen van uw werknemer.


Een WIA-uitkering van de overheid is meestal een stuk lager dan het inkomen dat uw medewerker gewend is. In het ergste geval zakt hij af naar bijstandsniveau.

Met een collectieve WIA-verzekering zorgt u als werkgever voor een aanvulling op het inkomen van uw arbeidsongeschikte werknemer.

Wat verzekert u met een collectieve WIA-verzekering? 

  • Inkomenszekerheid voor uw werknemers. U bepaalt zelf hoeveel inkomenszekerheid u biedt.
  • Preventie- en re-integratieondersteuning om uw personeel maximaal inzetbaar te houden.

Niet verzekerd

  • Arbeidsongeschiktheid door opzet.
  • Werknemers die al ziek of arbeidsongeschikt zijn bij de start van de verzekering of het dienstverband (als dat later is).
  • Er is geen recht op een uitkering als een werknemer een halfjaar na de start van deelname aan de verzekering ziek wordt en dit te verwachten was.

Wat kost een collectieve WIA-verzekering (WIA-premie)?

De premie hangt af van de dekkingen en opties die u kiest, de sector waarin uw bedrijf werkzaam is en de opbouw van uw personeelsbestand. De premie is fiscaal aftrekbaar. Uitkeringen aan werknemers zijn belast. U kunt de premie zelf betalen of (gedeeltelijk) inhouden op het brutosalaris van uw werknemers.

Sluit u naast WIA-verzekering(en) andere personeelsverzekeringen? Dan kunt u wellicht profiteren van pakketkortingen. Wilt u weten wat een collectieve WIA-werknemersverzekering voor uw bedrijf kost? Vraag dan een offerte aan.

WIA-werknemersverzekering op maat

Voor elk percentage arbeidsongeschiktheid bestaat weer een andere WIA-werknemersverzekering. Hieronder vindt u ons aanbod. U kiest zelf welke zekerheid u uw werknemers biedt. Daarbij kunt u de verzekeringen ook combineren.

WIA-aanvullingsverzekering: 1% tot 35% arbeidsongeschikt

De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De verzekering biedt twee, drie of vijf jaar lang een uitkering van 20% van het laatstverdiende loon tot maximaal de WIA-loongrens.

WGA-gatverzekering Plus: 35% tot 80% arbeidsongeschikt

De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende loon tot de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd (tenzij anders afgesproken met de werkgever).

WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens (WIA-excedentverzekering): 35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens

De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens biedt een uitkering die afhangt van het percentage arbeidsongeschiktheid en de dekking die u kiest. Hierdoor kan de uitkering uiteenlopen van 28% t/m 80% van het salarisdeel boven de WIA-loongrens tot aan de AOW-leeftijd.

Online regelen


Heeft u een schade, maak dan gebruik van dit schadeformulier. Na ontvangst gaan wij direct voor u aan de slag.

Met deze scan wil ons kantoor nagaan wat er eventueel is gewijzigd (of op korte termijn gaat wijzigen) in de huidige situatie. Naar aanleiding van de antwoorden wordt ons eerder afgegeven advies opnieuw beoordeeld en met u doorgenomen.

Vraag bij Assurantiekantoor R. Staal om een goéd advies!